Bloodwork: Rozhovor s Benem

Zdravím, před pár týdny jsem byl na Vomit the Drakness II. Zahraniční kapela Bloodwork, která tam účinkovala se mi natolik zalíbila, že jsem s nimi chtěl udělat rozhovor.

Tak bez dalších keců okolo, Vám přináším rozhovor s Benem, což je jejich Basák a fajn týpek.

 

Česká verze rozhvoru

 

Ahoj Bene, je super, že jsme se konečně dostali k tomuhle rozhovoru, můžeš se Nám představit?

Jasně, je skvělé s tebou mluvit, díky moc za tenhle rozhovor! Jsem Ben, hraju na basu v kapele Bloodwork. Jsem taky nejmladší a nejnovější člen kapely.

 

Nejnovější? A jak jsi se do kapely dostal?

Je to zvláštní historka! Krátká verze je ta, že jsem poznal Jamese (kytarystu/zpěváka) skrz našeho gothického faráře, kterého znám v Londýně. V té době James hrál na basu, ale kluci chtěli posunout věci o kus dál, takže hledali nového basáka. Pozvali mě k nim na pokec, měli jsme pár zkoušek, a rázem jsem byl v kapele! Zvláštní historka, a to je jen krátká verze.

 

Wau, to zní jako faktický punk v londýně. Doufám, že mi jednou povíš celou historku. A když už mluvíme o nějakém příště, kdy zase budete v česku? Užili jste si to tady?

Opravdu jsme si pobyt v České Republice užili, a už se těším na další cestu k Vám! Lidé byli užasní, a metaloví fandové jsou šílení! Jsou energičtí a pod podiem to žilo. V UK jsou občas fandové nudní, příliš se pod podiem nehýbou, takže to bylo vážné užasné překvapení mít takovou zkušenost s českými fanoušky! Jste proste brutální!

 

To rád slyším! Každopádně, měli jste problém s bubny, je to tak? Co se stalo?

Ano to měli, jak by jsi sám mohl říct, Jon (bubeník) byl z toho dost frustrovaný. Stalo se několik věcí, první byla ta, že stolička, kterou jsme používali byla příliš malá a zničená, takže si jí nemohl zvýšit. Kluci z NAHUM, a Klub(Barrák) byli hodní a zkoušeli stoličku nadzvednou nějakým dřevem, ale stolička pořád během hraní padala. Ke všemu jeho basový pedál stále povoloval, takže ho musel pořád dotahovat a upravovat.

Jon si vedl dobře, a myslím si, že to bylo dobré mít nějakou agresi, kterou můžeme vypustit!

 

Oh, teď chápu proč byl tak naštvaný, hehe. Ale musím říct, že bubny byli užasné! Každopádně, váš hlavní vokál vypadá jako opravdový viking! Ale mám otázku ohledně kapely, kdo je „hlavní mozek“ v téhle kapele, kdo jí založil?

Jo, Jeff má ten Zrzavý Vikingský vzhled! Kapela byla založena Mikem (kytara/vokály), James, Jeff a Jasen, který hrál na bubny. A někteří z nich hráli v kapele Paradox, kterou Mike založil v 90. letech. Když paradox skončily, byla založena nová kapela s názvem Bloodwork. Hudba a slova jsou jednoduše psány všemi členy, je to vše o spolupráci než o tom, že by to měl vše na starosti jeden člověk.

 

Řekni mi prosím tě, kam bude Bloodwork mířit? Máte v plánu nějaké festivaly, máte s kapelou nějaké plány? Můžeš nám něco prozradit?

Do Evropy se vrátíme brzy. 8.Listopadu budeme hrát na Blast of Eternity v Německu. Máme taky pár koncertních nabídek v UK, o jedné z nich sem ani neřekl ostatním, takže to pro ně bude skvělé překvapen!

Taky doufáme, že brzy nahrajeme nové album, což je vzrušující, jelikož jsem na naše debutové album World Withnout End basy nenahrál já.

 

Skvělé! Doufám, že Vás jednoho dne uvidím na Masters of Rock v České Republice. Vaše album je skvělé! Mám vaše CD i Tričko a mluvím o Vás kdykoliv to jde. Ale obávám se, že to je už vše a náš rozhovor se blíží ke konci, takže na závěr poslední roztřel.

Už se těšíme, až se znovu vrátíme do České Republiky!

 

České pivo, nebo Guiness?

České pivo.

Wacken 2015, nebo Bloodstock Open Air?

Bloodstock Open Air

České holky, nebo Anglické holky?

Má žena!

 

 

English version

Hi Ben, it’s great that we finally got to this interview, can you describe youself?

Sure, it’s great to talk to you, thanks so much for this interview! I am Ben, I play bass in the band bloodwork. I’m also the youngest and newest member of the band.

 

Newest? And how did you get into this band?

It’s a strange story! The short version is that I met James (guitarist / vocalist) through our gothic priest I know in London. At that time James played bass, but the boys wanted to take things a bit further, so looking for a new bass player. They invited me to chat to them, we had a few tests, and suddenly I was in a band! Special story, and that’s just the short version.

 

Wow, that sounds like actual punk in London. I hope that once you tell me the whole story. And while we’re talking about a next time, when you turn in the Czech Republic? Did you enjoy it here?
We really enjoyed in the Czech Republic, and I look forward to another trip to you! The people were amazing, and metal fans are crazy! They are energetic and it lived below the stage. The UK fans are sometimes boring, too, under the stage moves, so it was really great surprise and have experience with Czech fans! You simply brutal!

 

Glad to hear it! Anyway, you had a problem with the drums, it is true? What happened?

Yesitshould, howwouldyoucouldtellJon (drummer) wasfrustratedout of it. It happeneda fewthings firstwas that thechairwe usedwastoosmallanddestroyed,soitcould notbe increased.BoysofNahum, andKlub (Barrak) wereniceandtried tolift offsome woodstool, stoolbutstillfellwhile playing.On top ofhisbasspedalstillslipping, soitstillhad tobe tightenedand adjusted.
Jon did well, and I think it was good to have some aggression, which we can launch!

 

Oh, now I understand why he was so angry, hehe. But I have to say that the drums were awesome! Anyway, your main vocal looks like a real viking! But I have a question about the band, who is the “main brain” in this band, who founded it?

Yeah, Jeff is the red-haired Viking look! The band was founded by Mike (guitar / vocals), James, Jeff and Jasen, who played the drums. And some of them played in the band Paradox by Mike founded in the 90s. When finished paradox, was founded a new band called bloodwork. Music and words are simply written by all members, it’s all about collaboration than that it was all on one man.
We are also hoping to record a new album soon which is exciting for me because I didn’t record the bass tracks for our debut album, World Without End.

 

Great! I hope your band will be one time on Masters of Rock in czech. Also your album, is great! I have your CD and T-Shir and speaking about you guys, always when I can! But I am afraid I have to end this interwiev, so on the end, last few questions

We will like to come back to Czech Republic.

Czech beer or Guiness?

Czech beer

WACKEN 2015 or Bloodstock Open Air?

Bloodstock Open Air.

Czech girls or UK Girls?

My wife!

 

Thank you so much for your time! Have a great time, and say HAIL from Czech fans! You are always welcome!

Thank you for interviewing with us! Czech metal fans are amazing, we can’t wait to come back. If you have any other questions then let me know! I promise that if I see you again I will buy you a beer!

 

 

Podobné články

Bloodwork: Rozhovor s Benem

About The Author
- Cvok, hater, milovník hudby, dobrého piva, rumu a všeho co je dobré..

Komentujte

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Odběr  
Upozornit na