Přichystali jsme si pro vás rozhovor s velmi ambiciózní českou kapelou Exit Empire, která se letos objevila na naší hudební scéně. Na otázky nám odpovídali všichni tři členové kapely – Rafael (zpěv), Timmy (kytara) a Přema (bicí):

Exit​ ​ Empire​ ​ je​ ​ jméno,​ ​ které​ ​ se​ ​ na​ ​ české​ ​ scéně​ ​ objevilo​ ​ teprve​ ​ letos.​ ​ Jak​ ​ byste​ ​ se představili​ ​ našim​ ​ čtenářům,​ ​ kteří​ ​ o​ ​ vás​ ​ ještě​ ​ neslyšeli?​ ​ Jaký​ ​ styl​ ​ hudby​ ​ hrajete?

Rafael (zpěv): Ahoj!​ ​ Na​ ​ tohle​ ​ většinou​ ​ odpovídáme,​ ​ že​ ​ hrajeme​ ​ post-hardcore.​ ​ Nemyslíme​ ​ tím
ale​ ​ punk,​ ​ spíš​ ​ emotivní​ ​ screamy,​ ​ zpěvové​ ​ refrény​ ​ a​ ​ metalcorové​ ​ riffy.​ ​ A​ ​ taky​ ​ dost​ ​ elektra… Vidíš,​ ​ jak​ ​ se​ ​ do​ ​ škatulkování​ ​ dá​ ​ snadno​ ​ zamotat.

Timmy (kytara): Poslechněte​ ​ si​ ​ nás​ ​ a​ ​ uvidíte.​ ​ Uslyšíte​ ​ vlivy​ ​ Linkin​ ​ Park,​ ​ Bring​ ​ Me​ ​ The Horizon​ ​ nebo​ ​ Asking​ ​ Alexandria.

V říjnu​ ​ vám​ ​ vyšlo​ ​ vaše​ ​ první​ ​ album​ ​ „Exit​ ​ Empire“,​ ​ které​ ​ se​ ​ u​ ​ nás​ ​ v redakci​ ​ dočkalo vysokého​ ​ hodnocení.​ ​ S jakým​ ​ ohlasem​ ​ se​ ​ setkáváte​ ​ u​ ​ vašich​ ​ blízkých​ ​ a​ ​ u​ ​ fanoušků?

Rafael: Ohlasy​ ​ máme​ ​ veskrze​ ​ pozitivní.​ ​ Za​ ​ takovou​ ​ podporu​ ​ jsme​ ​ hodně​ ​ vděční.​ ​ Vůbec​ ​ nám v této​ ​ fázi​ ​ nejde​ ​ o​ ​ peníze,​ ​ proto​ ​ album​ ​ dáváme​ ​ ke​ ​ stažení​ ​ zdarma​ ​ na​ ​ našich​ ​ stránkách. Odměnou​ ​ je​ ​ to,​ ​ že​ ​ si​ ​ to​ ​ stahuje​ ​ čím​ ​ dál​ ​ víc​ ​ lidí, snažíme​ ​ se​ ​ tak​ ​ dostat​ ​ do​ ​ jejich povědomí​,​ ​aby začali​ ​ chodit​ ​ na​ ​ naše​ ​ koncerty.

Timmy: Fakt​ ​ jsem​ ​ radši​ ​ vyslyšen,​ ​ než​ ​ zaplacen.​ ​ Byznys​ ​ z toho​ ​ můžeme​ ​ udělat​ ​ až​ ​ s pořádnou fanouškovskou​ ​ základnou.​ ​ Teď​ ​ si​ ​ hlavně​ ​ užívám​ ​ koncerty,​ ​ a​ ​ to,​ ​ jak​ ​ lidi​ ​ zpívají​ ​ nazpátek.​ ​ To je​ ​ pocit​ ​ k nezaplacení.

Mně​ ​ osobně​ ​ se​ ​ album​ ​ opravdu​ ​ hodně​ ​ líbí​ ​ jak​ ​ kvalitou​ ​ zvuku,​ ​ tak​ ​ po​ ​ produkční​ ​ stránce. Hráli​ ​ jste​ ​ už​ ​ předtím​ ​ v nějaké​ ​ kapele?

Timmy: Díky​ ​ moc!​ ​ Jo,​ ​ všichni​ ​ tři​ ​ jsme​ ​ byli​ ​ spolu​ ​ už​ ​ pět​ ​ let​ ​ v jiné​ ​ kapele.​ ​ Vždycky​ ​ jsme​ ​ ale směřovali​ ​ k Exit​ ​ Empire,​ ​ byl​ ​ to​ ​ proces​ ​ učení​ ​ a​ ​ poznávání​ ​ hudebního​ ​ světa.​ ​ Naskočili​ ​ jsme​ ​ do vlaku​ ​ vlastně​ ​ hrozně​ ​ pozdě​ ​ –​ ​ já​ ​ jsem​ ​ se​ ​ začal​ ​ učit​ ​ na​ ​ baskytaru​ ​ až​ ​ v 19​ ​ letech,​ ​ Přema​ ​ na​ ​ bicí ve​ ​ 23.​ ​ K naplnění​ ​ dětského​ ​ snu​ ​ však​ ​ není​ ​ očividně​ ​ nikdy​ ​ pozdě.

Rafael: Já​ ​ jsem​ ​ už​ ​ jako​ ​ malý​ ​ kreslil​ ​ sám​ ​ sebe​ ​ na​ ​ pódiu.​ ​ Na​ ​ střední​ ​ škole​ ​ jsem​ ​ se​ ​ však​ ​ zpěvu vůbec​ ​ nevěnoval,​ ​ celkově​ ​ se​ ​ ten​ ​ sen​ ​ vlivem​ ​ prostředí​ ​ rozmělnil.

Přema (bicí): Naštěstí​ ​ jsme​ ​ Rafaela​ ​ jednou​ ​ potkali​ ​ v hospodě,​ ​ tehdy​ ​ jsem​ ​ já​ ​ zakládal​ ​ naši první​ ​ kapelu​ ​ a​ ​ potřebovali​ ​ jsme​ ​ zpěváka.​ ​ V podstatě​ ​ jsem​ ​ mu​ ​ řekl,​ ​ že​ ​ jestli​ ​ kdysi​ ​ chtěl​ ​ zpívat, tak​ ​ by​ ​ měl​ ​ prostě​ ​ začít.​ ​ Tak​ ​ jsme​ ​ tady​ ​(smích).

Když​ ​ jsem​ ​ zmiňovala​ ​ výbornou​ ​ produkci,​ ​ je​ ​ pravda,​ ​ že​ ​ jste​ ​ nahrávali​ ​ ve​ ​ svém​ ​ vlastním studiu?

Rafael: Je​ ​ to​ ​ tak.​ ​ Bylo​ ​ nám​ ​ jasné,​ ​ že​ ​ k vytvoření​ ​ skutečné​ ​ kapely​ ​ dnes​ ​ potřebujeme​ ​ umět​ ​ víc věcí,​ ​ než​ ​ hrát​ ​ na​ ​ svůj​ ​ nástroj.​ ​ Od​ ​ začátku​ ​ nám​ ​ Timmy​ ​ vlastně​ ​ produkoval​ ​ demíčka​ ​ doma​ ​ na notebooku,​ ​ před​ ​ zhruba​ ​ dvěma​ ​ lety​ ​ ale​ ​ nastal​ ​ zlom​ ​ –​ ​ na​ ​ internetu​ ​ jsme​ ​ našli​ ​ obrovské množství​ ​ skutečně​ ​ kvalitních​ ​ studijních​ ​ materiálů.​ ​ Já​ ​ a​ ​ Timmy​ ​ jsme​ ​ se​ ​ tak​ ​ vykašlali​ ​ na​ ​ školy​ ​ a začali​ ​ všechen​ ​ čas​ ​ věnovat​ ​ produkci.

Přema: Nad​ ​ naší​ ​ kapelou​ ​ máme​ ​ naprostou​ ​ kontrolu.​ ​ Rozhodně​ ​ do​ ​ budoucna​ ​ chceme spolupráci​ ​ s co​ ​ největšíma​ ​ labelama​ ​ –​ ​ jak​ ​ jinak​ ​ se​ ​ stát​ ​ globálním​ ​ projektem​ ​ –​ ​ ale​ ​ rozhodovat, co​ ​ budem​ ​ hrát,​ ​ kde ​ a​ ​ jak​ ​ u​ ​ toho​ ​ budeme​ ​ vypadat,​ ​ vždycky​ ​ musíme​ ​ my.

Jakou​ ​ z vašich​ ​ skladeb​ ​ máte​ ​ nejraději​ ​ a​ ​ proč?

Timmy:
To​ ​ se​ ​ hrozně​ ​ těžko​ ​ určuje,​ ​ každá​ ​ vznikala​ ​ za​ ​ jiných​ ​ podmínek​ ​ a​ ​ za​ ​ jiným​ ​ účelem. Kdybyste​ ​ mě​ ​ nutili,​ ​ tak​ ​ asi​ ​ řeknu,​ ​ že​ ​ nejvíc​ ​ mě​ ​ baví​ ​ breakdown​ ​ v​ ​ Nobody​ ​ Else.​ ​ Čistě​ ​ z insturmentálního​ ​ hlediska.​ ​ To​ ​ šlape!

Rafael: Forging​ ​ My​ ​ Own​ ​ Crown.​ ​ Alespoň​ ​ v​ ​ tuto​ ​ chvíli,​ ​ protože​ ​ nejlépe​ ​ odráží​ ​ dobu,​ ​ ve​ ​ které se​ ​ právě​ ​ nacházíme.

Přema: Já​ ​ mám​ ​ nejraději​ ​ Ignore​ ​ Me,​ ​ protože​ ​ je​ ​ silně​ ​ osobní​ ​ a​ ​ rád​ ​ vzpomínám,​ ​ jak​ ​ skladba vznikala.​ ​ A​ ​ její​ ​ význam​ ​ dal​ ​ tón​ ​ celému​ ​ albu.

Vytvořili​ ​ jste​ ​ také​ ​ dvě​ ​ videa​ ​ ke​ ​ skladbám​ ​ „Shut​ ​ up“​ ​ a​ ​ „Ignore​ ​ me“.​ ​ Dočetla​ ​ jsem​ ​ se,​ ​ že jste​ ​ je​ ​ celé​ ​ vytvořili​ ​ sami.​ ​ Jaké​ ​ to​ ​ bylo?​ ​ Co​ ​ bylo​ ​ na​ ​ tvorbě​ ​ nejtěžší​ ​ a​ ​ naopak,​ ​ co​ ​ vás nejvíce​ ​ bavilo?

Rafael: To​ ​ byl​ ​ zatím​ ​ nejnáročnější​ ​ týden​ ​ naší​ ​ kariéry.​ ​ Oba​ ​ ty​ ​ videoklipy​ ​ jsme​ ​ natáčeli zároveň,​ ​ cestovali​ ​ jsme​ ​ stovky​ ​ kilometrů​ ​ každý​ ​ den.​ ​ Videotechniku​ ​ jsme​ ​ si​ ​ totiž​ ​ půjčovali. Nejtěžší​ ​ je​ ​ asi​ ​ ta​ ​ samotná​ ​ organizace,​ ​ totiž​ ​ shánění​ ​ lokací,​ ​ vybavení,​ ​ logistika.

Timmy: Nejzábavnější​ ​ na​ ​ tom​ ​ je​ ​ to​ ​ vymýšlení,​ ​ jaký​ ​ chceme​ ​ příběh​ ​ a​ ​ jak​ ​ by​ ​ to​ ​ mělo​ ​ vypadat. Všechno​ ​ probíráme​ ​ víceméně​ ​ spolu,​ ​ ale​ ​ konečný​ ​ scénář​ ​ k​ ​ „Ignore​ ​ Me“​ ​ sepsal​ ​ Rafael​ ​ a​ ​ jeho zásluhou​ ​ je​ ​ taky​ ​ sehnání​ ​ herečky,​ ​ Barbory​ ​ Šebestíkové.​ ​ Odvedla​ ​ výbornou​ ​ práci.​ ​ O​ ​ natáčení jsem​ ​ napsal​ ​ články​ ​ na​ ​ našem​ ​ blogu.

Přema: Nejlepší​ ​ je​ ​ ten​ ​ fakt,​ ​ že​ ​ jsme​ ​ se​ ​ podívali​ ​ do​ ​ Itálie,​ ​ kde​ ​ jsem​ ​ měl​ ​ zatím​ ​ nejlepší​ ​ špagety svého​ ​ života.

Rafael: A​ ​ tu​ ​ pizzu!​ ​ Ale​ ​ vážně,​ ​ vidět​ ​ ty​ ​ klipy​ ​ hotové​ ​ je​ ​ neuvěřitelné.​ ​ Timmy​ ​ to​ ​ celé​ ​ sestříhal sám​ ​ a​ ​ dopadlo​ ​ to​ ​ neskutečně,​ ​ velmi​ ​ profesionální​ ​ práce.

Máte​ ​ nějaké​ ​ hudební​ ​ vzory?

Rafael: Hrozně​ ​ moc.​ ​ Já​ ​ třeba​ ​ miluju​ ​ filmovou​ ​ hudbu​ ​ a​ ​ i​ ​ ji​ ​ skládám,​ ​ takže​ ​ můžu​ ​ jmenovat například​ ​ Hanse​ ​ Zimmera​ ​ nebo​ ​ Trenta​ ​ Reznora.​ ​ Pro​ ​ moderní​ ​ zvuk​ ​ elektra​ ​ sleduju Deadmau5e,​ ​ The​ ​ Weeknda,​ ​ I​ ​ See​ ​ Stars…

Timmy: Já​ ​ bych​ ​ tu​ ​ chtěl​ ​ zmínit​ ​ i​ ​ lidi​ ​ za​ ​ oponou,​ ​ to je​ ​ producenty​ ​ a​ ​ manažery,​ ​ od​ ​ kterých​ ​ jsme se​ ​ učili.​ ​ Joey​ ​ Sturgis,​ ​ Nolly​ ​ z Periphery,​ ​ Steve​ ​ Renman…

Přema: Nemůžu​ ​ vyjmenovat​ ​ jen​ ​ pár,​ ​ ale​ ​ úplně​ ​ prvotní​ ​ impuls​ ​ pro​ ​ mě​ ​ jako​ ​ teenagera​ ​ bylo album​ ​ „Does​ ​ This​ ​ Look​ ​ Infected?“​ ​ od​ ​ Sum​ ​ 41.​ ​ To​ ​ jsem​ ​ začal​ ​ toužit​ ​ po​ ​ bicích.

Co​ ​ je​ ​ podle​ ​ vás​ ​ v muzice​ ​ nejdůležitější?

Rafael: Upřímnost,​ ​ z toho​ ​ plynou​ ​ emoce.

Přema: Přesně,​ ​ prostě​ ​ ta​ ​ opravdovost,​ ​ ať​ ​ už​ ​ ve​ ​ zvuku​ ​ nebo​ ​ v byznyse.

Timmy: Mně​ ​ imponuje​ ​ její​ ​ schopnost​ ​ lidem​ ​ psychicky​ ​ pomáhat.​ ​ A​ ​ bez​ ​ toho​ ​ výše​ ​ řečeného​ ​ to nefuguje.

Máte​ ​ nějaký​ ​ cíl,​ ​ kterého​ ​ byste​ ​ chtěli​ ​ jako​ ​ kapela​ ​ dosáhnout?​ ​ Kde​ ​ byste​ ​ třeba​ ​ chtěli koncertovat?

Rafael: Máme​ ​ jeden​ ​ konkrétní​ ​ cíl.​ ​ Do​ ​ pěti​ ​ let​ ​ chceme​ ​ hrát​ ​ na​ ​ stadionu​ ​ ve​ ​ Wembley.​ ​ Bring​ ​ Me The​ ​ Horizon​ ​ tam​ ​ natáčeli​ ​ DVD​ ​ a​ ​ to​ ​ je​ ​ jeden​ ​ ze​ ​ nejlepších​ ​ koncertů,​ ​ jaké​ ​ jsem​ ​ kdy​ ​ viděl.

Timmy: Ambiciózní,​ ​ že?​ ​ Je​ ​ to​ ​ taková​ ​ konkrétní​ ​ představa​ ​ našeho​ ​ abstraktního​ ​ snu.​ ​ Bez​ ​ touhy dosáhnout​ ​ nebe​ ​ by​ ​ ale​ ​ neexistovaly​ ​ žádné​ ​ hvězdy.

Přema: Warped​ ​ Tour​ ​ nám​ ​ bohužel​ ​ zrušili…​ ​ Já​ ​ se​ ​ třeba​ ​ hrozně​ ​ těším​ ​ na​ ​ tour​ ​ po Asii.​ ​ Už​ ​ tam pomalu​ ​ míříme,​ ​ zrovna​ ​ se​ ​ nám​ ​ ozval​ ​ promotér​ ​ z Dubaje​ ​ na​ ​ jeden​ ​ koncert​ ​ v​ ​ lednu.​ ​ Ještě​ ​ ale čekáme​ ​ na​ ​ povolení​ ​ od​ ​ tamního​ ​ ministerstva​ ​ kultury.

Máte​ ​ v plánu​ ​ nějaké​ ​ koncerty,​ ​ na​ ​ které​ ​ se​ ​ na​ ​ vás​ ​ můžeme​ ​ přijít​ ​ podívat?

Rafael: Tento​ ​ pátek​ ​ 1.​ ​ prosince​ ​ hrajeme​ ​ v​ ​ Barráku​ ​ v Ostravě​ ​ spolu​ ​ s The​ ​ Truth​ ​ Is​ ​ Out​ ​ There​ ​ a The.Switch.​ ​ O​ ​ týden​ ​ později​ ​ pak​ ​ na​ ​ metalcorové​ ​ akci​ ​ v Brně​ ​ ve​ ​ Futru​ ​ se​ ​ dvěma​ ​ něměckýma kapelama​ ​ a​ ​ přerovskými​ ​ Breaking​ ​ The​ ​ Cycle.

Díky​ ​ za​ ​ váš​ ​ čas!​ ​ Máte​ ​ na​ ​ srdci​ ​ ještě​ ​ něco,​ ​ co​ ​ byste​ ​ rádi​ ​ řekli​ ​ našim​ ​ čtenářům?

Timmy: Stáhněte​ ​ si​ ​ naše​ ​ album​ ​ a​ ​ rozešlete​ ​ ho​ ​ přátelům.​ ​ Díky​ ​ moc!

Rafael: My​  děkujeme.

Přema: Uvidíme​ ​ se​ ​ na​ ​ koncertě!

 

 

O autorovi

Odběr
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Všechny vaše komentáře
0
Moc by nás zajímalo co si o tomto článku myslíte, napište komentář!x
()
x